DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Co je to kombucha?

      

Kombucha se všude označuje jako čajová houba, což je biologicky nesprávné.

Mínění vědců se rozchází. Někteří popisují Kombuchu jako houbu, jiní jako symbiózu různých kvasných buněk, řas a jiných mikroorganismů typických pro lišejníky. Má tvar plochého gumovitého světlešedého nebo hnědého lívance. Tedy více lišejník než houba. Lišejníky jsou na zemi asi 2 miliardy let. Jejich vývoj souvisí s mořskými řasami, které jsou vázány s vodou. Aby mohly žít později i v jiném prostředí potřebovaly spojence. Vytvořili spojenectví v němž měly oba – lišejník i řasa, důležitou funkci. Zásobují se navzájem organickými živinami, uhlohydráty a vodou.

Lišejníky mají v přírodním léčitelství dobrou pověst. Je známo přes 16 000 druhů lišejníků a Kombucha je jedním z nich. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           ZÁVĚR

  • Kombucha je houbovitá rosolovitá hmota,která "žije" v oslazeném čaji.   
  • Kombucha je kvasný čajový nápoj v němž kultúry kvasinek a bakterií vyrabějí během přirozeného kvasného procesu biologicky hodnotné látky. 
  • Není to houba, ale spíše se dá zařadit mezi lišejníky.V současné době známe přes šestnáct tisíc různých lišejníků.      

                  

           

                    Objevil jsem zajímavý článek o kombuše v ruském včelařství.

Čajová houba - houba medová

          (A. S. Seňuta; Pčeloyodstvo, 2008, č. 1, str. 50 - 52)Souhrn: Léčivá houba a propagovaná zejména čínskou
medicínou mohla v minulosti vzniknout jako
druh žijícím symbióze se včelami.
Lidstvo po věky pěstuje čajovou houbu v dřevěných,
keramických a skleněných nádobách, ale
dosud se nikomu nepodařilo zjistit její původní
prostředí, tedy odkud pochází.Hypotézy o tom neexistují.
O to zajímavější je odvážit se a poprvé předložit
odborníkům na včelí produkty důkazy o apifilní
(včelomilné) podstatě této houby. Naskýtá se prostá
otázka: Jak budeme pěstovat čajovou houbu, nebudeme-
li mít čaj a cukr? Vyhodíme houbu jako nepotřebnou,
nebo se pokusíme dát jí neméně sladký
život medném roztoku?
Po zralé úvaze zvolíme to druhé. Copak tak nepostupovali
naši předkové, kteří neznali cukr ani čaj?
To znamená, že bychom měli hovořit spíše o houbě
medové, než o houbě čajové.

Obrovské ,,Včelnice"
Hledat v přírodě medovou houbu znamená vystoupat
do poloh vysoko nad hladinou moře.
Na Zemi vždy existovaly včelí oázy,kde po mi
liony let skály překypovaly medem. |e známo, že
horské včely neusilují o rozšíření svého působiště,
takže ta nebo ona horská oblast se vyznačuje jejich
přemnožením. To znamená, že příroda vytvářela
ohromné ,,včelnice", z nichž nikdo med neodebíral.
Každoročně v období letních veder se vosková
díla včelstev tavila, nejtěžší medné plásty se hroutily
pod vlastní tíhou, med z nich tekl po úbočích
skal, mísil se s vodou a naplňoval přírodní prostory
v rozsedlinách, slojích a podzemních jeskyních.
Sem se dostala i pylová zrnka a mrtvolky včel.

Tímto způsobem se v kamenných nádržích vytvářely
ideální podmínky pro symbiotický rozvoj
kvasných bakterií a droždí (přičemž šlo nejen o prvotní
bakterie obsažené původně ve včelích produktech,
ale i o bakterie druhotné, vnesené zvenčí).
A právě houba, o níž hovoříme, je příkladem podivuhodného
společenství drožďových hub a kyselých
 octových bakterií. V medném roztoku v podmínkách
velkého zásobníku na dně jeskyně může
medová ,,medúza‘‘ dosáhnout hmotnosti mnoha set
kilogramů.

Symbióza houby a včely
Jestliže ale houba skutečně existovala v souvislosti s
včelou medonosnou po dobu mnohých věků, půd
prostě nemohly vzájemně neposkytovat své služby.
Podle všeho je tedy čajová houba skutečným sym-
biontem, jenž nejen bere, ale který včele i mnohé
dává. Tak výtažek z houby v medovém roztoku jí vy
léčí úplavici. Léčba,profylaxe, zvýšení životaschop-
nosti včelstev vzrůst jejich síly, dezinfekce plástů
a úlů, navádění rojů do rojochytů atd. - to všechno
dokážou produkty houby.
Unikátní řetězec přírodních reakcí umožnil díky
čajové houbě vznik fyziologického roztoku, který
nemá konkurenci. Rostliny přetvářejí zemské šťávy
v nektar, včela v med a houba v ambrózii.
Civilizace čaje a cukru nás přivedla k tomu, aby-
chom zapomněli na skutečnou přírodu a na velikou
minulost léčivé houby. Medová ambrózie produk
vaná houbou byla kdysi pokrmem, nesmrtelných
bohů. Změnila se ale v náhražku z vyluhovaného
čaje.
Nyní každý může obnovit historickou spravedlnost
 a navrátit houbě její zákonitý podíl na medovém
,,úplatku" a dostat za to úžasný potravinový
produkt a pozoruhodné léčivo.

 

 
aktualizováno: 25.09.2020 13:25:34